Losowe życzenia

Siedzisz zamyślona, piękna i zmysłowa.
Ciałem swym i duchem na miłość gotowa.