Losowe życzenia

Najlepsza chwila poranka - koksu do śniadanka.
A jak wczesna jest godzina, może być amfetamina.
A jak zły humor z rana to najlepsza marihuana.