Losowe życzenia

Tęsknota jest straszna, gdy myśl w świat ucieka.
Gdy się kogoś kocha, kocha lecz z daleka!